Personalizirani paketi usluga

Preporuka kod odabira paketa je da ukoliko je ovo vaš prvi susret s nama da odaberete savjetovanje kako bi dobili sve potrebne informacije i detaljne upute.

OSOBNO SAVJETOVANJE

  • inicijalno nutricionističko savjetovanje
  • detaljna analiza stanja i trenutnog načina prehrane
  • mjerenje sastava tijela
  • plan prehrane za 7 dana
  • individualni prolazak kroz plan prehrane uz dodatne upute

Cijena: 920 kn

KONTROLNO
PRAĆENJE

  • analiza trenutnog stanja
  • mjerenje sastava tijela
  • prilagođavanje plana prehrane ovisno o trenutnom stanju
  • nutricionističko savjetovanje

Cijena: 250 kn